KOGNITIVA

DETEKTIVER

KOGNITIVA

DETEKTIVER

Vi använder avancerad data-scraping, research, intervjuer och observationer samt den senaste forskningen inom beteenden och vanor för att samla in värdefulla insikter om din tjänst eller produkt.

KVANTITATIV DATAINSAMLING, ANALYS OCH PROFILERING

Vi använder kvantitativ data i två nivåer, där den mer avancerade nivån angränsar till att bli mer explorativ, vilket normalt erhålls genom kvalitativa metoder.

Enklare kvantitativ analys sker vanligtvis genom Google Analytics eller Adobe Analytics, click maps samt polls och enkäter. Alltså datavärde som kvantifierbara, vilket är värdefullt då det kan användas för att triangulera slutsatser med mera.

ISCPAV datainsamling är ett mer avancerat sätt att inhämta data och ger kraftfulla möjligheter till analys, där mängden data ger tydliga insikter i behov, beteende samt vanor. Därav tenderar denna nivå av kvantitativ data bli explorativ.

Kvantdata, BI och data-visualisering för CXR/UXR är områden vi anser oss vara ledande inom i Sverige.

KVANTITATIV DATAINSAMLING, ANALYS OCH PROFILERING

Vi använder kvantitativ data i två nivåer, där den mer avancerade nivån angränsar till att bli mer explorativ, vilket normalt erhålls genom kvalitativa metoder.

Enklare kvantitativ analys sker vanligtvis genom Google Analytics eller Adobe Analytics, click maps samt polls och enkäter. Alltså datavärde som kvantifierbara, vilket är värdefullt då det kan användas för att triangulera slutsatser med mera.

ISCPAV datainsamling är ett mer avancerat sätt att inhämta data och ger kraftfulla möjligheter till analys, där mängden data ger tydliga insikter i behov, beteende samt vanor. Därav tenderar denna nivå av kvantitativ data bli explorativ.

Kvantdata, BI och data-visualisering för CXR/UXR är områden vi anser oss vara ledande inom i Sverige.

KARTLÄGGNING AV EMOTIONELLA OCH KOGNITIVA PROCESSER

Metodval för inhämtning av kvalitativ research-data bestäms utifrån syfte och mål, tjänsten eller i produktens komplexitet, tekniska samt funktionella nivå. Med kvalitativa metoder observerar och/eller intervjuar vi personer för att mer djupgående förstå respondent och operant beteende, positiv och negativ förstärkning, modellinlärning, automatiska tankar, kognition och emotion, schema och modus.

För att snabbt förbättra en UX-detalj i en redan existerande produkt, tillämpar vi olika användartester.

KARTLÄGGNING AV EMOTIONELLA OCH KOGNITIVA PROCESSER

Metodval för inhämtning av kvalitativ research-data bestäms utifrån syfte och mål, tjänsten eller i produktens komplexitet, tekniska samt funktionella nivå. Med kvalitativa metoder observerar och/eller intervjuar vi personer för att mer djupgående förstå respondent och operant beteende, positiv och negativ förstärkning, modellinlärning, automatiska tankar, kognition och emotion, schema och modus.

För att snabbt förbättra en UX-detalj i en redan existerande produkt, tillämpar vi olika användartester.

KUNDRESOR &

SERVICE DESIGN

SERVICE 

DESIGN

Vi kartlägger kundresor, kundbehov och brister i ert existerande erbjudanden samt utformar banbrytande koncept, som dina kunder kommer uppskatta och rekommendera till andra.

FÖRSTÅ KUNDRESAN OCH KUNDUPPLEVELSEN

Genom en kundresekartläggning får ni insikter om olika kundbeteenden och era kunders samlade behov.

Ni får också värdefulla insikter och en djupare förståelse om hur väl er existerade kommunikation, era interaktions- punkter samt erbjudande matchar kundbehovet och vart det finns glapp eller hålrum i kundresan som behöver åtgärdas för exempelvis ökad konvertering och kundnöjdhet.

FÖRSTÅ KUNDRESAN OCH KUNDUPPLEVELSEN

Genom en kundresekartläggning får ni insikter om olika kundbeteenden och era kunders samlade behov.

Ni får också värdefulla insikter och en djupare förståelse om hur väl er existerade kommunikation, era interaktions- punkter samt erbjudande matchar kundbehovet och vart det finns glapp eller hålrum i kundresan som behöver åtgärdas för exempelvis ökad konvertering och kundnöjdhet.

INTERAKTIONS &

UX-DESIGN

UX-DESIGN

Vi designar digitala tjänster, produkter, appar och till och med fysiska produkter för företag, människor och för ett bättre samhälle.
DIGITALA ANVÄNDARUPPLEVELSER 

Vi designar digitala produkter utifrån effekt- eller affärsmässiga mål. Från research förstår vi hur designen utformas för att understödja ett högre syfte och mål. Redesign av existerande produkter och tjänster sker genom löpande A/B testning, optimering av flöden samt verifiering av att tillgänglighetskrav uppnås.
Vi arbetar också med nya interaktionstekniker så som Human Machine Interaction HMI samt tekniker inom VR och AR.

DIGITALA ANVÄNDARUPPLEVELSER 

Vi designar digitala produkter utifrån effekt- eller affärsmässiga mål. Från research förstår vi hur designen utformas för att understödja ett högre syfte och mål. Redesign av existerande produkter och tjänster sker genom löpande A/B testning, optimering av flöden samt verifiering av att tillgänglighetskrav uppnås.
Vi arbetar också med nya interaktionstekniker så som Human Machine Interaction HMI samt tekniker inom VR och AR.

UTVALDA

PROJEKT

UTVALDA

PROJEKT

Vi är baserade i Stockholm men våra projekt är lika internationella som våra kunder.

IOB – DATAVISUALISERING (Singapore)

För att enklare nå ut internationellt fick vi uppdraget att lyfta UX-designen samt implementera ett helt nytt grafisk användargränssnitt.

ACCESSO/TECKNIQ (Sverige/USA)

När framtidens flexibla inpasserings-system skulle designas fick vi uppdraget att samla in krav, och utforma UX-designen för gränssnittet både app och inbäddad i hårdvara.

EPI-Q (USA)

Vi fick uppdraget att designa en tjänst för att samla in emotionell data bland kunder och systemanvändare.

DUIDIT/Vinnova (Sverige)

Vi designade framtidens system för både kravhantering och kommunikation i stora eller komplexa projekt.