"För att förstår kunds upplevelse före, under och efter ett köp börjar vi med att vi göra en kundresekartläggning för att identifiera glappen som skulle stärka ert erbjudan."

VI HJÄLPER ER TA FÖRSTA STEGET

Hur är egentligen kundens upplevelse av ert företag och vart finns egentligen de viktigaste glappen i ert erbjudande?

Vi kartlägger er kundresa och presenterar;

– hur kunden idag interagerar med ditt företag
– påvisar glapp eller brister i er nuvarande kundresan
– identifierar möjligheter och rekommenderar åtgärder

Vi hjälper er förstå faktorer som påverkar er kundnöjdheten. Ni som är nya för CX, kundresor med mera. Er hjälper vi komma igång genom förvärv av insikter, kunskaper samt lite tips på vägen från oss.

För dig som redan arbetar kundorienterat med CX, men vill förbättra resultatet behöver ibland bara en extern partner att rådfråga, eller för att leda ett förbättringsarbete.

Cembro är din CX partnern och tillsammans med oss når ni strukturerat och effektivt era KPI- och effektmål.

Vi kartlägger er kundresa och presenterar;

– hur kunden idag interagerar med ditt företag
– påvisar glapp eller brister i er nuvarande kundresan
– identifierar möjligheter och rekommenderar åtgärder

Vi hjälper er förstå faktorer som påverkar er kundnöjdheten. Ni som är nya för CX, kundresor med mera. Er hjälper vi komma igång genom förvärv av insikter, kunskaper samt lite tips på vägen från oss.

För dig som redan arbetar kundorienterat med CX, men vill förbättra resultatet behöver ibland bara en extern partner att rådfråga, eller för att leda ett förbättringsarbete.

Cembro är din CX partnern och tillsammans med oss når ni strukturerat och effektivt era KPI- och effektmål.

VI HJÄLPER ER TA FÖRSTA STEGET

Hur är egentligen kundens upplevelse av ert företag och vart finns glappen i ert erbjudande?

Vi kartlägger er kundresa och presenterar;

– hur kunden idag interagerar med ditt företag
– påvisar glapp eller brister i er nuvarande kundresan
– identifierar möjligheter och rekommenderar åtgärder

Vi hjälper er förstå faktorer som påverkar er kundnöjdheten. Ni som är nya för CX, kundresor med mera. Er hjälper vi komma igång genom förvärv av insikter, kunskaper samt lite tips på vägen från oss.

För dig som redan arbetar kundorienterat med CX, men vill förbättra resultatet behöver ibland bara en extern partner att rådfråga, eller för att leda ett förbättringsarbete.

Cembro är din CX partnern och tillsammans med oss når ni strukturerat och effektivt era KPI- och effektmål.

Vi kartlägger er kundresa och presenterar;

– hur kunden idag interagerar med ditt företag
– påvisar glapp eller brister i er nuvarande kundresan
– identifierar möjligheter och rekommenderar åtgärder

Vi hjälper er förstå faktorer som påverkar er kundnöjdheten. Ni som är nya för CX, kundresor med mera. Er hjälper vi komma igång genom förvärv av insikter, kunskaper samt lite tips på vägen från oss.

För dig som redan arbetar kundorienterat med CX, men vill förbättra resultatet behöver ibland bara en extern partner att rådfråga, eller för att leda ett förbättringsarbete.

Cembro är din CX partnern och tillsammans med oss når ni strukturerat och effektivt era KPI- och effektmål.

Dela