Resultatet av att arbeta med Service design blir en kunddriven affärsutveckling som ser till helheten

[ubermenu config_id=”pagemenu” menu=”82″]

SERVICE DESIGN

Vilken resa erbjuder ni era kunder, och hur väl matchar den kundens behov?

Inom Service design tittar vi övergripande på upplevelsen där det digitala och analoga flyter ihop. Med service-design tar man alltså ett helhetsgrepp om kundupplevelsen och tittar på hur kunder och tjänster möts på olika sätt under kundresan, vilka glapp som finns och hur stor påverkan detta har för kundupplevelsen som helhet.

Resultatet av att arbeta med Service design blir en kunddriven affärsutveckling som ser till helheten, med möjlighet att mäta och följa utvecklingen igenom hela eller i fragmenterade delar.

Våra Service Designers eller Tjänstedesigners hjälper din organisation ta fram nya eller förbättra befintliga tjänster så att dom möter kundernas eller användarnas verkliga behov. För att lyckas skapa användarvänliga och kreativa tjänster krävs förståelse för både kunden och affären.

KUNDRESAN

Vilken resa erbjuder ni era kunder, och hur väl matchar den kundens behov?

Inom Service design tittar vi övergripande på upplevelsen där det digitala och analoga flyter ihop. Med service-design tar man alltså ett helhetsgrepp om kundupplevelsen och tittar på hur kunder och tjänster möts på olika sätt under kundresan, vilka glapp som finns och hur stor påverkan detta har för kundupplevelsen som helhet.

Resultatet av att arbeta med Service design blir en kunddriven affärsutveckling som ser till helheten, med möjlighet att mäta och följa utvecklingen igenom hela eller i fragmenterade delar.

Våra Service Designers eller Tjänstedesigners hjälper din organisation ta fram nya eller förbättra befintliga tjänster så att dom möter kundernas eller användarnas verkliga behov. För att lyckas skapa användarvänliga och kreativa tjänster krävs förståelse för både kunden och affären.

SERVICE DESIGN

Vilken resa erbjuder ni era kunder, och hur väl matchar den kundens behov?

Inom Service design tittar vi övergripande på upplevelsen där det digitala och analoga flyter ihop. Med service-design tar man alltså ett helhetsgrepp om kundupplevelsen och tittar på hur kunder och tjänster möts på olika sätt under kundresan, vilka glapp som finns och hur stor påverkan detta har för kundupplevelsen som helhet.

Resultatet av att arbeta med Service design blir en kunddriven affärsutveckling som ser till helheten, med möjlighet att mäta och följa utvecklingen igenom hela eller i fragmenterade delar.

Våra Service Designers eller Tjänstedesigners hjälper din organisation ta fram nya eller förbättra befintliga tjänster så att dom möter kundernas eller användarnas verkliga behov. För att lyckas skapa användarvänliga och kreativa tjänster krävs förståelse för både kunden och affären.

Inom Service design tittar vi övergripande på upplevelsen där det digitala och analoga flyter ihop. Med service-design tar man alltså ett helhetsgrepp om kundupplevelsen och tittar på hur kunder och tjänster möts på olika sätt under kundresan, vilka glapp som finns och hur stor påverkan detta har för kundupplevelsen som helhet.

Resultatet av att arbeta med Service design blir en kunddriven affärsutveckling som ser till helheten, med möjlighet att mäta och följa utvecklingen igenom hela eller i fragmenterade delar.

Våra Service Designers eller Tjänstedesigners hjälper din organisation ta fram nya eller förbättra befintliga tjänster så att dom möter kundernas eller användarnas verkliga behov. För att lyckas skapa användarvänliga och kreativa tjänster krävs förståelse för både kunden och affären.

Dela