Just nu utvecklas marknaderna från en organisatorisk kärna, där tillverkare och tjänsteleverantörer definierade ett förutsägbart tillstånd till en allt mer oförutsägbar miljö som kan definieras som – ekonomin för alla (E2E).

Läs mer

Företag och ledningsgrupper måste förstå vilka mål de vill uppnå så att de kan definiera relevanta nyckeltal eller KPI:er (Key Performance Indicators) för att följa utvecklingen. Med KPI/nyckeltal ges förutsättningar att vidta åtgärder för att förbättra sin produktivitet och omsättning.

Läs mer

2/2