Partners & Samarbeten

En viktig hörnsten för Cembro är våra partners. Ett samarbetsnätverk bestående av en blandning av både stora företag och startups. Genom nära och starka relationer med dessa företag och intresseorganisationer får vi en stor förståelse för de nuvarande utmaningarna för dig som kund. Det ger oss också möjlighet att få specifika färdigheter som är viktiga för ditt specifika projekt som kund.

De partner vi hos Cembro väljer att arbeta med, delar våra kärnvärden. De tar med kunskap och erfarenhet från sina egna specialområden. Vi tror att partnerskap ska skapa möjligheter till produktutveckling och ytterligare lösningar som kommer att gynna alla i samarbetet.

Vi är alltid intresserade både av kortsiktiga och långsiktiga affärsmöjligheter riktade mot vårt kompetensområde som stärker varumärket Cembro, breddar erbjudandet och skapar möjligheten till företagsutveckling.

error: Content is protected !!