Genom vår förändringsanalys blir ni bättre rustade att fatta kloka beslut i utmanande situationer.

Genom vår förändringsanalys blir ni bättre rustade att fatta kloka beslut i utmanande situationer.

FÖRÄNDRINGSANALYS

Står ni inför en förändring?

Under förändringsprocessen kommer ert företag ställas inför ett antal problem och risker. Hur dessa hanteras är avgörande för hur lyckad förändringsprocessen slutligen blir, så ta kontroll redan från start.
Resultatet från vår förändringsanalys ger ert företag rätt förutsättningar att lyckas.

Under förändringsprocessen kommer ert företag ställas inför ett antal problem och risker. Hur dessa hanteras är avgörande för hur lyckad förändringsprocessen slutligen blir, så ta kontroll redan från start.
Resultatet från vår förändringsanalys ger ert företag rätt förutsättningar att lyckas.

Förändringsanalysens olika delar

1.

ARBETSGRUPP

Ett tvärsnitt av ert företag

Ni utser en arbetsgrupp, bestående av både strategiska och operativa nyckelpersoner, chefer samt medarbetare som från ert håll är med och arbetar fram resultatet i förändringsanalysen. Optimalt är ifall sammansättningen av denna arbetsgrupp representerar ett tvärsnitt av er organisation.

Arbetsgruppen kommer genom workshops och arbetsmöten att bidra med vitala insikter om ert företag, inför och under genomförandet av förändringsanalysen.

2.

ORIENTERING

Hur, vad och varför

För att vi ska kunna utmana era syn- och tankesätt samt få er rustade inför er förändring, behöver vi förstå hur ni arbetar, med vad och varför. Tillsammans definierar vi er kärnverksamhet.

Detta blir kunskaper som vi plockar med oss in i övningarna med arbetsgruppen. Övningar som vi förbereder och leder arbetsgruppen igenom.

3.

ENKÄTER, INVENTERINGAR OCH LIKNANDE

Datainsamling

Det finns delar i analysen som arbetsgruppen inte kan besvara, men som är nödvändiga att få svar på för att förändringsanalysen ska nå sin fulla potential. Därför kompletterar vi arbetet genom att genomföra enkätundersökningar, inventeringar och liknande. Data som vi samlar in sammanställer vi och visualiserar för arbetsgruppen, De insikter som det kompletterande arbetet ger ligger till grund för både värdering av risker och värdefulla diskussioner inom arbetsgruppen.

4.

RESULTAT

Förberedd inför förändring

Som företag är ni nu förberedda och redo att initiera er förändringsprocess. Vi har nu tillsammans skapat en djup förståelse kring era risker och utmaningar.

Cheferna i arbetsgruppen har med hjälp av förändringsanalysen förvärvat värdefulla insikter och kunskaper om ert företag. Detta har gjort dem bättre rustade att fatta rätt och kloka beslut i utmanande situationer under kommande förändringsprocess.

RELATERADE TJÄNSTER

Så lyfter vi er till nya nivåer

error: Content is protected !!