Omvärldsanalys - vi samlar in stora mängder data och gör den enkel för er att förstå.

Omvärldsanalys - vi samlar in stora mängder data och gör den enkel för er att förstå.

OMVÄRLDEN FRÅN ETT HELT NYTT PERSPEKTIV

Agera proaktivt och ligg steget före

Med hjälp av avancerade algoritmer genomför vi olika sannolikhetsberäkningar, vilket i slutändan ger er djupgående insikter om potentiella risker och hot. Tjänsten baseras på en metod som används av företag och myndigheter runt om i världen.

Vi kan genom denna tjänst bistå er med insikter och beslutsunderlag i olika frågor. Med hjälp av metoden, informationen och med artificiell intelligens är det också möjligt att erhålla prognoser. Med hjälp av oss ligger ert företag alltid ett steg före.

Med hjälp av avancerade algoritmer genomför vi olika sannolikhetsberäkningar, vilket i slutändan ger er djupgående insikter om potentiella risker och hot.

Tjänsten baseras på en metod som används av företag och myndigheter runt om i världen.

Vi kan genom denna tjänst bistå er med insikter och beslutsunderlag i olika frågor. Med hjälp av metoden, informationen och med artificiell intelligens är det också möjligt att erhålla prognoser. Med hjälp av oss ligger ert företag alltid ett steg före.

Tjänstens fyra olika delar

1.

STARTMÖTE

Specificering av uppdraget

Vi börjar alla uppdrag med att gå igenom vilken information som behöver inhämtas, varför och till vilket syfte. Under detta startmöte diskuterar vi också igenom eventuella begränsningar, tekniska som ekonomiska. Detta ger våra specialister rätt förutsättningar att inom budget säkerställa att den information vi inhämtar både håller hög kvalitet och är relevant för uppdraget.

Därtill gå vi igenom hur ni vill ha leveransen och i fall det finns tillgång till affärsinformation inom ert företag som behöver ”kopplas in” för att möjliggöra fördjupade analyser .

2.

UTVECKLING

Programmering och optimering

Våra specialister arbetar under denna fas nära våra utvecklare för att säkerhetsställa att kvaliteten uppfylls. Normalt behöver vi justera programvaran som inhämtar informationen några gånger för att uppnå rätt kvalitet på den insamlade datan.

Större informationskällor, framförallt online, har idag utvecklade skydd som försvårar informationsinhämtning. Detta är exempel på faktorer som påverkar inhämtningen och som behöver kvalitetssäkras innan driftsättning.

3.

DRIFTSÄTTNING

Inhämtning av data

När programvaran som samlar in den information ni beställt är klar, påbörjar vi inhämtningen av all data. Detta pågår under en överenskommen tidsperiod. Denna tidsperiod kan exempelvis vara sammanhängande under en vecka, en gång i veckan eller en gång i månaden.

Digniteten beror på hur uppdraget ser ut och hur ni vill använda informationen. Konstant inhämtning ger er detaljerade resultat. Periodisk inhämtning skapar möjligheter till jämförelser mellan två eller flera perioder medan en enskild inhämtning ger er en ögonblicksbild.

4.

SAMMANSTÄLLNING

Leverans och överlämning

Innan leverans bearbetar våra specialister informationen och algoritmer beräknar individuella parametrar. Detta för att slutligen kunna leverera resultatet enligt vårt uppdrag.

När vi lämnar över resultatet skriver vi också en rapport som beskriver hur kvaliteten på informationen har säkerhetställs, men också ifall vi gjort egna intressanta iakttagelser, som skulle kunna vara värdefulla för er att ta del av, eller själva analysera djupare.

RELATERADE TJÄNSTER

Så lyfter vi er till nya nivåer

error: Content is protected !!