Hur stora risker är ni beredd att ta under införandet av nya arbetssätt eller i implementering av teknik?

STÖD UNDER INFÖRANDET AV ER DIGITALA STRATEGI

Implementering, hur svårt kan det vara?

All förändring är påfrestande och riskfylld. Att leda en förändringen är en mycket utsatt position som kräver erfarenhet och förmåga att fatta kloka beslut.

När ni utser en medarbetare att ansvara för införandet av nya arbetssätt, tekniska hjälpmedel med mera, utsätter ni er organisation för onödiga risker till konflikter. Rent kulturellt kan er organisation hamna i obalans, vilket kan få dramatiska konsekvenser. Även om resultatet av implementeringen blir lyckad kan ni få helt nya problem att hantera.

Vi har förändring i vårt dna, det är vår kärnverksamhet. Vi har erhållit en omfattande erfarenhet från olika förändringsprocesser. En erfarenhet som gör oss förberedda att hantera situationer med struktur och god organisatorisk förmåga. Det minimerar era risker och bidrar till att varje medarbetare i er organisation lyckas.

All förändring är påfrestande och riskfylld. Att leda en förändringen är en mycket utsatt position som kräver erfarenhet och förmåga att fatta kloka beslut.

När ni utser en medarbetare att ansvara för införandet av nya arbetssätt, tekniska hjälpmedel med mera, utsätter ni er organisation för onödiga risker till konflikter. Rent kulturellt kan er organisation hamna i obalans, vilket kan få dramatiska konsekvenser. Även om resultatet av implementeringen blir lyckad kan ni få helt nya problem att hantera.

Vi har förändring i vårt dna, det är vår kärnverksamhet. Vi har erhållit en omfattande erfarenhet från olika förändringsprocesser. En erfarenhet som gör oss förberedda att hantera situationer med struktur och god organisatorisk förmåga. Det minimerar era risker och bidrar till att varje medarbetare i er organisation lyckas.

ÖVERSIKT

Läs mer om våra relaterade tjänster

error: Content is protected !!