Video not supported.

There is nothing to show here!
Slider with alias product not found.

PRODUKTUTVECKLING

PRODUKTUTVECKLING

Vår systematik, erfarenhet samt vår förmåga att finna smarta lösningar omsätter dina idéer till lyckade och användbara produkter

Smart och agil utveckling från idé till produkt

Cembros konsulter, hjälper dig med allt från strategier, produktdesign till konstruktion och optimering

Här konkretiseras idéer till användbara och konkurrenskraftiga produkter.

Du får ett dedicerat team av specialister som designar, konstruerar, leder, testar och optimerar din produkt för både tilltänkt målgrupp samt serieproduktion.
Cembro har kunskapen, kapaciteten samt ett systematiskt och agilt tillvägagångssätt. Detta ger Cembro förmåga att utveckla avancerade och komplexa produkter.
Våra nära samarbeten med tillverkningsföretag i runt om i världen ger oss möjlighet att erbjuda dig en helhetslösning från idé till lanseringen.

Oavsett produktstrategi hittar Cembros konsulter smarta kostnadseffektiva lösningar vilket omsätter din strategi i praktik. Cembro har en bred erfarenhet av olika affärsmodeller kopplat till intäktsgenererande tjänster kopplat till en fysisk produkt.

Ditt dedikerade Cembro team vet hur du når resultat och dina målsättningar inom ramen för överenskommen tid och enligt avtalad kostnadsram.

Vi hjälper dig genom hela utvecklingsprocessen

IDÉ / SKISS

Design
Idévisualisering
VR-presentation
Marknadsanalys*
Målgruppsanalys*

* Utförs av partner

SPECIFICERING

Material
Mekanik
Elektronik
Design
Funktion
Tillverkning
Standarder

PROJEKTERING

Mekanisk konstruktion
Elektronikkonstruktion
Programvaruutveckling
Test och verifiering
Projektledning
Kvalitetsstyrning
Tekniska beräkningar

TILLVERKNING

Prototyp
Pre-Serie (Pilot)
Projektledning
Kvalitetsstyrning
Systemstöd
Produktions optimering

Hur kan vi hjälpa dig?

Fyll i formuläret så hör vi av oss så fort vi kan.

    error: Content is protected !!