Dags för en ny rekryteringslösning?

MOBILAPPLIKATION

Möjligheten med digitaliseringen från ett rekryteringsperspektiv

Smarta mobiltelefoner är idag ett arbetsverktyg som också kan förenkla arbetsmoment. En mobilapplikation kan effektivisera stora delar av rekryteringsprocessen.

Om ni idag inte har er företagsapp tillgänglig till era kunder eller återförsäljare, har ni en outnyttjad potential och en affärsmöjlighet som ni behöver utveckla. Genom en mobilapplikation kan ni ge era kunder möjligheten att interagera med ert företag samtidigt som ni får möjligheten att kostnadsfritt nå ut till kunder med nya produkter eller erbjudanden.

Vi får olika förfrågningar från våra kunder kopplat till digitaliseringen, Vi anlitas också för att sammanställa analyser och trendspaningar. Detta ger våra kunder värdefulla insikter i strategiarbetet.
Hur rekrytering och jobbsökandet kommer påverkas av digitaliseringen var ett sådant uppdrag. Ett resultat som vi idag gärna delar med oss av till andra.

[wd_hustle id=”rekryteringsapp” type=”embedded”]

Vi får olika förfrågningar från våra kunder, ibland anlitas vi för att göra olika analyser och framtidsprognoser.

Smarta mobiltelefoner är idag ett arbetsverktyg som också kan förenkla arbetsmoment. En mobilapplikation kan effektivisera stora delar av rekryteringsprocessen.

Om ni idag inte har er företagsapp tillgänglig till era kunder eller återförsäljare, har ni en outnyttjad potential och en affärsmöjlighet som ni behöver utveckla. Genom en mobilapplikation kan ni ge era kunder möjligheten att interagera med ert företag samtidigt som ni får möjligheten att kostnadsfritt nå ut till kunder med nya produkter eller erbjudanden.

Vi får olika förfrågningar från våra kunder kopplat till digitaliseringen, Vi anlitas också för att sammanställa analyser och trendspaningar. Detta ger våra kunder värdefulla insikter i strategiarbetet.
Hur rekrytering och jobbsökandet kommer påverkas av digitaliseringen var ett sådant uppdrag. Ett resultat som vi idag gärna delar med oss av till andra.

Få ditt kostnadsfria exemplar. Ange din mejladress för nedladdningslänk – (OBS! Öppnas i smartphone för optimal presentation av redovisningen)

[wd_hustle id=”rekryteringsapp” type=”embedded”]

Behöver ni hjälp att utveckla en applikation för era rekryteringar?

När ni anlitar oss som utvecklingspartner brukar vi arbeta enligt fyra steg

1.

MÅL & STRATEGI

Beskrivning av uppdraget

Oavsett om du vet vad ni vill ha, eller om du behöver hjälp på vägen inleder vi uppdraget med att gemensamt beskriva uppdraget. Detta ger oss vägledning, något som gör att vi snabbare kan presentera ett konkret förslag på er nya mobilapplikation.

Ni behöver inte tidigare haft erfarenhet av applikationsutveckling. Genom oss får du råden och stödet som du behöver. Genom “mock-ups” eller virtuella gränssnitt kan vi tydligt presentera användarupplevelsen, genom både design och funktionalitet. Detta gör vi för att säkerhetsställa att vi levererar det ni vill ha och förväntar er.

2.

KRAVSPECIFIKATION

Teknisk dokumentation

När vi väl är överens om designen och funktionerna i er nya mobilapplikation omformulera vi det till en teknisk kravspecifikation. Det är denna dokumentation tillsammans med dokumentation för designen samt projektbeskrivningen som vägleder vårt team under själva utvecklingen. 

I detta steg fördjupas också vårt arbete kring er nya mobilapplikation. Det är normalt att vi i detta skede från vårt utvecklingsteam får specifika frågor kring mobilapplikationen. Frågor som kan beröra funktioner i vissa specifika delar som inte tidigare diskuterats.

3.

UTVECKLING

Grafik och programmering

Dokumentationen är vid det det här steg klart. Vårt utvecklingsteam påbörjar utvecklingsarbetet med er nya mobilapplikation. En utveckling som sker agilt, vilket innebär att en grupp inom ert företag löpande kan utvärdera mobilapplikationen. Detta för att ytterligare säkerhetsställa önskad kvalitet, men också för att ge er möjligheten att  komplettera tjänsten med ytterligare funktionalitet. 

Löpande testar vi er digitala tjänst utifrån olika scenarier. Dessa tester sker internt hos oss och syftar till att säkerhetsställa säkerhet, kvalitet och användarvänlighet i alla avseenden.

4.

LANSERING

Leverans och överlämning

Er mobilapplikation är nu utvecklad, testad och levereras på det sätt vi tillsammans har kommit överens om. I detta steg hjälper vi gärna till om ni så önskar med både integration samt lansering. Om det skulle vara något problem som uppstår i och med detta steg löser vi detta genom ett garantiåtagande som vi lämnat på funktionalitet och driftsäkerhet.

När er nya mobilapplikation är i drift övergår normalt vårt uppdraget i en vidareutveckling av fler och bättre funktioner som ytterligare ökar era kunders mervärden och användarupplevelser.

RELATERADE TJÄNSTER

Så tar vi er till nästa nivå

RELATERADE TJÄNSTER

Så tar vi er till nästa nivå

Hur kan vi hjälpa er?

CEO, Head of Cembro SAS

Dennis Berghäll

Hur kan vi hjälpa er?

CEO, Head of Cembro SAS

Dennis Berghäll

error: Content is protected !!