Digitaliseringsreceptet för innovation och utveckling

Digitaliseringsreceptet för innovation och utveckling

ARTIKEL

Digital transformation omprövar kund- och samarbetsrelationer från behov till fokus på användning eller förväntning

Digital teknik har förändrat hur människor och företag interagerar. Potentialen i förskjutning av affärsmodeller genom den pågående digitala transformationen har skapat banbrytande resultat för pionjärerna. De nuvarande marknadsledarna har följt varningarna med haft modet att fatta djärva beslut.

En introduktion till digital innovation och tjänsteutveckling.

Marknaderna hade utvecklats från en organisatorisk kärna, där tillverkare och tjänsteleverantörer definierade ett förutsägbart tillstånd till en allt mer oförutsägbar miljö som kan definieras som – ekonomin för alla (E2E).

E2E-ekonomin har fyra olika egenskaper. E2E bygger på öppna ekosystem som är samverkande och inkluderande. Där förutsättningar återspeglas i samordning, arrangemang samt hantering av komplexa kommersiella miljöer och tjänster.

E2E är symbiotisk, där alla och allt är ömsesidigt i beroende. Där samverkan och samförstånd är kritiskt gällande design, skapande, produktion, marknadsföring, distribution och ibland finansiering. Dessutom är E2E-ekonomin kognitiv, vilket gör den kompatibel med en dataaktiverad inlärning och prediktiv förmåga – AI (Artificiell intelligens eller maskininlärning).

Innovation baserad på kundupplevelsen

Nya teknologier påverkar och utvidgar möjligheterna till kundpåverkan. En ny generation av tekniskt kunniga kunder kräver en allt mer sofistikerad och skräddarsydd upplevelse. Hela 69% av IT- och teknologibolagen tror att samverkan kring tjänster med ett partnerekosystem är nyckeln till framgångsrik digital transformation. Det finns också idag en majoritet i många branscher att kundernas köpbeteende redan börjat förflyttas från en produkt- och / eller tjänstebaserad vara till ett mer erfarenhetsbaserat köpbeteende.

Vad har ändrats?

Digital transformation omprövar kund- och samarbetsrelationer från behov till fokus på användning eller förväntning. Genom en digital transformation skapas möjligheterna för organisationer att skapa unika, tvingande erfarenheter för sina kunder, partners, anställda och andra intressenter.

Dessa fördelar uppstår även om uppföljningen av erfarenheten innebär ett mer direkt tillhandahållande av produkter och tjänster, eller samordning av produkter eller tjänster från partners genom ett företagsekosystem. De mest framgångsrika företagen skapar en plattform utifrån ett fokus på engagemang från sina kunder.

Vägen till digital transformation

För att lyckas i den allt mer radikala miljö, måste organisationer erbjuda övertygande nya erfarenheter, skapa ny fokus, bygga ny kompetens, utforma nya sätt att arbeta och omfamna de digitala processerna.

Sätt ett fokus

Framtidens marknadsledare kommer att utveckla nya sätt att realisera och tjäna pengar och skapa nya affärsmodeller, nya finansieringsformer för att erhålla ett mer övergripande tillvägagångsätt för att genomföra riskbedömningar. Marknadsledarna inom digital transformation i respektive bransch, kommer också att engagera marknaden på ett allt djupare och mer övertygande sätt. De kommer att skapa strategier och genomförandeplaner för att leverera djupa, kontextuella och övertygande erfarenheter, samt hitta nya sätt att tjäna pengar på kundinteraktioner.

Bygg ny expertis

Framtidens marknadsledare kommer att digitalisera produkter, tjänster och processer som hjälper dem att omdefiniera kundupplevelsen. De kommer att förstärka dessa steg genom att tillämpa prediktiva analyser, en kognitiv databehandling, Där internet och automation skapa en helt integrerad, flexibel och smidig kundmiljö som är nödvändig för att stödja och möjliggöra djupa erfarenheter.

Skapa nya sätt att arbeta

Framtidens marknadsledare identifierar, behåller och bygger de talanger som behövs för att skapa och upprätthålla en digital organisation. De mest framgångsrika bland dessa vidtar åtgärder för att skapa och upprätthålla en innovationsorienterad kultur.

Framtidens marknadsledare prioriteringar idag uppbyggnaden av affärsekosystem, söker nya former av partnerskap samt implementerar nya sätt att ta tillvara på, och bygga upp värde för ett utvecklat kundengagemang. De tänker djupt och strategiskt på hur kundprioriteringar kan utvecklas, söker möjligheter att skapa engagemang till förmån för sina kunder, deras partners och sig själva.

Ta hand om era digitala processer

Framtidens marknadsledare kombinerar öppna innovationer för att skapa organisationer som kan bygga dessa djupa och tvingande erfarenheterna som kunderna önskar. I stället för bibehålla ett konservativt synsätt är digital transformation er väg till ett mer visionära förhållningsätt utifrån perspektivet – ”erfarenheten först”. Med hjälp av partner i ert ekosystem bygger ni upp de styrkor som ni i framtiden behöver för att skapa upplevelser som verkligen är unika. Som levererantör och partner till våra kunder förstår vi behovet av flexiblitet och öppenheten att utforma anpassade finaniseringslösnignar för att möjliggöra nya affärsvärden för oss såväl som kunden.

Kundupplevelsen är framtiden

Digital teknik har omdefinierat hur människor lever, arbetar och umgås. Den genomgripande tekniken förändrar redan traditionella industristrukturer och ekonomier samt förändrar i grunden vad det innebär att vara kund eller medborgare i denna allt mer utvecklade E2E ekonomi.

Pionjärerna i varje bransch främjar denna utveckling genom att omfamna den digitala transformationen. De ser möjligheter, skapar piloter, fördjupar möjligheter och organiserar nya ekosystem.

Digital teknik har förändrat hur människor och företag interagerar. Potentialen i förskjutning av affärsmodeller genom den pågående digitala transformationen har skapat banbrytande resultat för pionjärerna. De nuvarande marknadsledarna har följt varningarna med haft modet att fatta djärva beslut.

En introduktion till digital innovation och tjänsteutveckling.

Marknaderna hade utvecklats från en organisatorisk kärna, där tillverkare och tjänsteleverantörer definierade ett förutsägbart tillstånd till en allt mer oförutsägbar miljö som kan definieras som – ekonomin för alla (E2E).

E2E-ekonomin har fyra olika egenskaper. E2E bygger på öppna ekosystem som är samverkande och inkluderande. Där förutsättningar återspeglas i samordning, arrangemang samt hantering av komplexa kommersiella miljöer och tjänster.

E2E är symbiotisk, där alla och allt är ömsesidigt i beroende. Där samverkan och samförstånd är kritiskt gällande design, skapande, produktion, marknadsföring, distribution och ibland finansiering. Dessutom är E2E-ekonomin kognitiv, vilket gör den kompatibel med en dataaktiverad inlärning och prediktiv förmåga – AI (Artificiell intelligens eller maskininlärning).

Innovation baserad på kundupplevelsen

Nya teknologier påverkar och utvidgar möjligheterna till kundpåverkan. En ny generation av tekniskt kunniga kunder kräver en allt mer sofistikerad och skräddarsydd upplevelse. Hela 69% av IT- och teknologibolagen tror att samverkan kring tjänster med ett partnerekosystem är nyckeln till framgångsrik digital transformation. Det finns också idag en majoritet i många branscher att kundernas köpbeteende redan börjat förflyttas från en produkt- och / eller tjänstebaserad vara till ett mer erfarenhetsbaserat köpbeteende.

Vad har ändrats?

Digital transformation omprövar kund- och samarbetsrelationer från behov till fokus på användning eller förväntning. Genom en digital transformation skapas möjligheterna för organisationer att skapa unika, tvingande erfarenheter för sina kunder, partners, anställda och andra intressenter.

Dessa fördelar uppstår även om uppföljningen av erfarenheten innebär ett mer direkt tillhandahållande av produkter och tjänster, eller samordning av produkter eller tjänster från partners genom ett företagsekosystem. De mest framgångsrika företagen skapar en plattform utifrån ett fokus på engagemang från sina kunder.

Vägen till digital transformation

För att lyckas i den allt mer radikala miljö, måste organisationer erbjuda övertygande nya erfarenheter, skapa ny fokus, bygga ny kompetens, utforma nya sätt att arbeta och omfamna de digitala processerna.

Sätt ett fokus

Framtidens marknadsledare kommer att utveckla nya sätt att realisera och tjäna pengar och skapa nya affärsmodeller, nya finansieringsformer för att erhålla ett mer övergripande tillvägagångsätt för att genomföra riskbedömningar. Marknadsledarna inom digital transformation i respektive bransch, kommer också att engagera marknaden på ett allt djupare och mer övertygande sätt. De kommer att skapa strategier och genomförandeplaner för att leverera djupa, kontextuella och övertygande erfarenheter, samt hitta nya sätt att tjäna pengar på kundinteraktioner.

Bygg ny expertis

Framtidens marknadsledare kommer att digitalisera produkter, tjänster och processer som hjälper dem att omdefiniera kundupplevelsen. De kommer att förstärka dessa steg genom att tillämpa prediktiva analyser, en kognitiv databehandling, Där internet och automation skapa en helt integrerad, flexibel och smidig kundmiljö som är nödvändig för att stödja och möjliggöra djupa erfarenheter.

Skapa nya sätt att arbeta

Framtidens marknadsledare identifierar, behåller och bygger de talanger som behövs för att skapa och upprätthålla en digital organisation. De mest framgångsrika bland dessa vidtar åtgärder för att skapa och upprätthålla en innovationsorienterad kultur.

Framtidens marknadsledare prioriteringar idag uppbyggnaden av affärsekosystem, söker nya former av partnerskap samt implementerar nya sätt att ta tillvara på, och bygga upp värde för ett utvecklat kundengagemang. De tänker djupt och strategiskt på hur kundprioriteringar kan utvecklas, söker möjligheter att skapa engagemang till förmån för sina kunder, deras partners och sig själva.

Ta hand om era digitala processer

Framtidens marknadsledare kombinerar öppna innovationer för att skapa organisationer som kan bygga dessa djupa och tvingande erfarenheterna som kunderna önskar. I stället för bibehålla ett konservativt synsätt är digital transformation er väg till ett mer visionära förhållningsätt utifrån perspektivet – ”erfarenheten först”. Med hjälp av partner i ert ekosystem bygger ni upp de styrkor som ni i framtiden behöver för att skapa upplevelser som verkligen är unika. Som levererantör och partner till våra kunder förstår vi behovet av flexiblitet och öppenheten att utforma anpassade finaniseringslösnignar för att möjliggöra nya affärsvärden för oss såväl som kunden.

Kundupplevelsen är framtiden

Digital teknik har omdefinierat hur människor lever, arbetar och umgås. Den genomgripande tekniken förändrar redan traditionella industristrukturer och ekonomier samt förändrar i grunden vad det innebär att vara kund eller medborgare i denna allt mer utvecklade E2E ekonomi.

Pionjärerna i varje bransch främjar denna utveckling genom att omfamna den digitala transformationen. De ser möjligheter, skapar piloter, fördjupar möjligheter och organiserar nya ekosystem.

SÅ TAR VI ER TILL NÄSTA NIVÅ

Relaterade tjänster

Hur kan vi hjälpa dig?

CEO, Head of Cembro SAS

Dennis Berghäll

Hur kan vi hjälpa dig?

CEO, Head of Cembro SAS

Dennis Berghäll

error: Content is protected !!