DATA-DRIVEN MANAGEMENT AWARENESS

Qanion X - Empowers AI supported Management Awareness

Vårt nya digitala verktyg för att ni ska veta hur ert företag mår, och vad ni kan göra för att, levererar bättre, samtidigt som ni bygger en trivsam arbetsmiljö.

KPI:er (Key Performance Indicators) lägger grunden för en data-driven affärsutveckling. KPI information ledsagar också ledning, chefer samt arbetslaget. Från företagsövergripande ner till individen och hen i sitt kontinuerliga förbättringsarbete.

Ofta utgår företag från ett för snävt perspektiv i sitt arbete med KPI:er. Framdrift, effektivitet och lönsamhet, men ingenting om hur det känns och då är trivsel något alla idag prioriterar.

- Konstigt tycker vi och bjuder in nya kunder att snabbt, tryggt och smidigt testa Qanion X – Verktyget för affärsanalyser och datavisualisering som kopplar samman informationen så själva värdet frigörs genom resultatet.

Förresten, hur upplever du själv din vardag?
Ser du själv någon koppling mellan exempelvis välbefinnande och framgång, frustration med irritation?
Trivs inte medarbetarna så blir det betydligt svårare att skapa lyckade arbetslag.

Ser du vår poäng?

Du får prova på möjligheten idag vilket innebär;

 • Online verktyg Qanion X – Gratis i 3 månader
 • Datainsamling – Vid ett tillfälle
 • Resultat analyseras – Kostnadsfri rådgivning och stöd / 1 arbetsdag

Under analysen erbjuder stöd och rådgivning av ansvarigt partnerföretag inom organisationsutveckling. Vi erbjuder detta stöd för att skapa ge alla chefer, den tryggheten som är nödvändig för att förstå potentialen av ett övergripande synsätt kring KPI:er och Business Intelligens.

Våra partner erbjuder själva, det stöd och den support ni behöver i förändingar som eventuellt behöver genomföras för att bli en arbetsgivare som både erbjuder en trivsam arbetsmiljö och har personal som tillsammans levererar bra resultat.

När ni testat Qanion X hjälper vi er löpande med visualisera datan för fler och bättre affärsinsikter.

Kontaktar oss, gör ni enklast via chatten här på webben (längst ner till vänster).

DATA-DRIVEN MANAGEMENT AWARENESS

Qanion X - Empowers AI supported Management Awareness

Vårt nya digitala verktyg för att ni ska veta hur ert företag mår, och vad ni kan göra för att, levererar bättre, samtidigt som ni bygger en trivsam arbetsmiljö.

KPI:er (Key Performance Indicators) lägger grunden för en data-driven affärsutveckling. KPI information ledsagar också ledning, chefer samt arbetslaget. Från företagsövergripande ner till individen och hen i sitt kontinuerliga förbättringsarbete.

Ofta utgår företag från ett för snävt perspektiv i sitt arbete med KPI:er. Framdrift, effektivitet och lönsamhet, men ingenting om hur det känns och då är trivsel något alla idag prioriterar.

- Konstigt tycker vi och bjuder in nya kunder att snabbt, tryggt och smidigt testa Qanion X – Verktyget för affärsanalyser och datavisualisering som kopplar samman informationen så själva värdet frigörs genom resultatet.

Förresten, hur upplever du själv din vardag?
Ser du själv någon koppling mellan exempelvis välbefinnande och framgång, frustration med irritation?
Trivs inte medarbetarna så blir det betydligt svårare att skapa lyckade arbetslag.

Ser du vår poäng?

Du får prova på möjligheten idag vilket innebär;

 • Online verktyg Qanion X – Gratis i 3 månader
 • Datainsamling – Vid ett tillfälle
 • Resultat analyseras – Kostnadsfri rådgivning och stöd / 1 arbetsdag

Under analysen erbjuder stöd och rådgivning av ansvarigt partnerföretag inom organisationsutveckling. Vi erbjuder detta stöd för att skapa ge alla chefer, den tryggheten som är nödvändig för att förstå potentialen av ett övergripande synsätt kring KPI:er och Business Intelligens.

Våra partner erbjuder själva, det stöd och den support ni behöver i förändingar som eventuellt behöver genomföras för att bli en arbetsgivare som både erbjuder en trivsam arbetsmiljö och har personal som tillsammans levererar bra resultat.

När ni testat Qanion X hjälper vi er löpande med visualisera datan för fler och bättre affärsinsikter.

Kontaktar oss, gör ni enklast via chatten här på webben (längst ner till vänster).

Förresten, hur upplever du själv din vardag?
Ser du själv någon koppling mellan exempelvis välbefinnande och framgång, frustration med irritation?
Trivs inte medarbetarna så blir det betydligt svårare att skapa lyckade arbetslag.

Ser du vår poäng?Du får prova på möjligheten idag vilket innebär;

 • Online verktyg Qanion X – Gratis i 3 månader
 • Datainsamling – Vid ett tillfälle
 • Resultat analyseras – Kostnadsfri rådgivning och stöd / 1 arbetsdag

Under analysen erbjuder stöd och rådgivning av ansvarigt partnerföretag inom organisationsutveckling. Vi erbjuder detta stöd för att skapa ge alla chefer, den tryggheten som är nödvändig för att förstå potentialen av ett övergripande synsätt kring KPI:er och Business Intelligens.

Våra partner erbjuder själva, det stöd och den support ni behöver i förändingar som eventuellt behöver genomföras för att bli en arbetsgivare som både erbjuder en trivsam arbetsmiljö och har personal som tillsammans levererar bra resultat.

När ni testat Qanion X hjälper vi er löpande med visualisera datan för fler och bättre affärsinsikter.

Kontaktar oss, gör ni enklast via chatten här på webben (längst ner till vänster).

DATA-DRIVEN MANAGEMENT AWARENESS

Qanion X - Empowers AI supported Management Awareness

Vårt nya digitala verktyg för att ni ska veta hur ert företag mår, och vad ni kan göra för att, levererar bättre, samtidigt som ni bygger en trivsam arbetsmiljö.

KPI:er (Key Performance Indicators) lägger grunden för en data-driven affärsutveckling. KPI information ledsagar också ledning, chefer samt arbetslaget. Från företagsövergripande ner till individen och hen i sitt kontinuerliga förbättringsarbete.

Ofta utgår företag från ett för snävt perspektiv i sitt arbete med KPI:er. Framdrift, effektivitet och lönsamhet, men ingenting om hur det känns och då är trivsel något alla idag prioriterar.

- Konstigt tycker vi och bjuder in nya kunder att snabbt, tryggt och smidigt testa Qanion X – Verktyget för affärsanalyser och datavisualisering som kopplar samman informationen så själva värdet frigörs genom resultatet.

– Förresten, hur upplever du själv din vardag?
Ser du själv någon koppling mellan exempelvis välbefinnande och framgång, frustration med irritation?
Trivs inte medarbetarna så blir det betydligt svårare att skapa lyckade arbetslag.

Ser du vår poäng?

Du får prova på möjligheten idag vilket innebär;

 • Online verktyg Qanion X – Gratis i 3 månader
 • Datainsamling – Vid ett tillfälle
 • Resultat analyseras – Kostnadsfri rådgivning och stöd / 1 arbetsdag

Under analysen erbjuds stöd och rådgivning av ansvarigt partnerföretag inom organisationsutveckling. Vi erbjuder detta stöd för att skapa och ge alla chefer den tryggheten, som är nödvändig för att förstå potentialen av ett övergripande synsätt kring KPI:er och Business Intelligens.

Våra partners erbjuder själva det stöd och den support ni behöver i förändingar som eventuellt behöver genomföras när resultatet kan analyseras. Utveckling som kan säkerhetsställa att ert företag blir en arbetsgivare som både erbjuder en trivsam arbetsmiljö och får personal som gemensamt levererar bra resultat.

När ni testat Qanion X hjälper vi er att löpande med visualisera datan för fler och bättre affärsinsikter.

Kontaktar oss, gör ni enklast via chatten här på webben (längst ner till höger).

Det går även bra att kontakta oss på info@cembro.com, eller ring +46705-377 542

Qanion_Analytics_Dark_blue

Fler nyheter och aktuella rekryteringar

 • Alla
 • Digitalisering
 • E2E
 • Kundupplevelser
 • Partner
 • Transformation

Hur kan vi hjälpa er?

CEO, Head of Cembro SAS

Dennis Berghäll

Hur kan vi hjälpa er?

CEO, Head of Cembro SAS

Dennis Berghäll

error: Content is protected !!