Vi är kognitiva detektiver som använder avancerade metod för att förstå beteenden, vanor samt behov

[ubermenu config_id=”pagemenu” menu=”82″]

RESEARCH

Allt börjar med att förstå kundens eller användarens beteende, vanor samt behov

Vi människor har individuella behov, olika vanor samt beteenden som påverkar hur vi uppfattar och upplever interaktionen med ett företag, eller en digital produkt.

Om vi tar bort de elementära faktorerna som påverkar, så som enkelhet, tillgänglighet och intuitivt, kvarstår områden och faktorer som kräver en djupare research för att förstå i sin helhet.

För att förstå dessa mer utmanande faktorer använder vi olika metoder, både kvalitativa och kvantitativa som tillsammans ger värdefulla insikter om kundens eller användarens behov, vanor samt beteenden.

Vi är under research, kognitiva detektiver som på djupet lär känna era kunder eller era användare och representerar dessa i utformningen av nya koncept, tjänster eller digitala produkter.

Våra avancerade metoder för datainsamling ger dig möjligheter att i realtid följa dina olika kund- och användartyper, deras intressen, olika EPI (emotionella indikatorer) samt prognosera trender, vilket ger dig fördjupade insikter samt möjlighet att arbeta adaptivt med CX/UX-research.

RESEARCH

Allt börjar med att förstå kundens eller användarens beteende, vanor samt behov

Vi människor har individuella behov, olika vanor samt beteenden som påverkar hur vi uppfattar och upplever interaktionen med ett företag, eller en digital produkt.

Om vi tar bort de elementära faktorerna som påverkar, så som enkelhet, tillgänglighet och intuitivt, kvarstår områden och faktorer som kräver en djupare research för att förstå i sin helhet.

För att förstå dessa mer utmanande faktorer använder vi olika metoder, både kvalitativa och kvantitativa som tillsammans ger värdefulla insikter om kundens eller användarens behov, vanor samt beteenden.

Vi är under research, kognitiva detektiver som på djupet lär känna era kunder eller era användare och representerar dessa i utformningen av nya koncept, tjänster eller digitala produkter.

Våra avancerade metoder för datainsamling ger dig möjligheter att i realtid följa dina olika kund- och användartyper, deras intressen, olika EPI (emotionella indikatorer) samt prognosera trender, vilket ger dig fördjupade insikter samt möjlighet att arbeta adaptivt med CX/UX-research.

Vi människor har individuella behov, olika vanor samt beteenden som påverkar hur vi uppfattar och upplever interaktionen med ett företag, eller en digital produkt.

Om vi tar bort de elementära faktorerna som påverkar, så som enkelhet, tillgänglighet och intuitivt, kvarstår områden och faktorer som kräver en djupare research för att förstå i sin helhet.

För att förstå dessa mer utmanande faktorer använder vi olika metoder, både kvalitativa och kvantitativa som tillsammans ger värdefulla insikter om kundens eller användarens behov, vanor samt beteenden.

Vi är under research, kognitiva detektiver som på djupet lär känna era kunder eller era användare och representerar dessa i utformningen av nya koncept, tjänster eller digitala produkter.

Våra avancerade metoder för datainsamling ger dig möjligheter att i realtid följa dina olika kund- och användartyper, deras intressen, olika EPI (emotionella indikatorer) samt prognosera trender, vilket ger dig fördjupade insikter samt möjlighet att arbeta adaptivt med CX/UX-research.

Dela