Era kunder förväntar sig mer av er idag och konkurrenter är proaktiva, så det gäller att hänga med.

DIGITAL TJÄNSTEUTVECKLING

Utveckla nya mervärden till era kunder!

Digitaliseringen påverka ert företag, så det gäller att hänga med. Era kunder förväntar sig mer av er idag än de gjorde tidigare, de vill förmodligen ha snabb respons, mer tillgäng support och exklusiva erbjudanden. Era konkurrenter är proaktiva och ser ny teknik och digitala tjänster som en möjlighet att erbjuda mervärden och vinna marknadsandelar.

Tillsammans kan vi utveckla digitala tjänster som täcker era kunders förväntningar på er och mer därtill. En digital tjänst kan formges grafiskt och funktionellt för att täcka mervärden och tillgänglighetskrav som era kunder förväntar sig. Men det tar tid att etablera och optimera tjänsten så arbetet behöver påbörjas redan idag.

Vi erbjuder er ett dedikerat team som lär känna er och ert företag. Ett team som engagerat och strukturerat analyserar era olika målgrupper för att hitta de mervärden som kan ge bättre affärer.

Hos oss kan ni känna trygghet och få garanti på både funktionalitet och driftsäkerhet.

Digitaliseringen påverka ert företag, så det gäller att hänga med.

Era kunder förväntar sig mer av er idag än de gjorde tidigare, de vill förmodligen ha snabb respons, mer tillgäng support och exklusiva erbjudanden. Era konkurrenter är proaktiva och ser ny teknik och digitala tjänster som en möjlighet att erbjuda mervärden och vinna marknadsandelar.

Tillsammans kan vi utveckla digitala tjänster som täcker era kunders förväntningar på er och mer därtill. En digital tjänst kan formges grafiskt och funktionellt för att täcka mervärden och tillgänglighetskrav som era kunder förväntar sig. Men det tar tid att etablera och optimera tjänsten så arbetet behöver påbörjas redan idag.

Vi erbjuder er ett dedikerat team som lär känna er och ert företag. Ett team som engagerat och strukturerat analyserar era olika målgrupper för att hitta de mervärden som kan ge bättre affärer.

Hos oss kan ni känna trygghet och få garanti på både funktionalitet och driftsäkerhet.

Fyra steg till er digitala tjänst

1.

MÅL & STRATEGI

Beskrivning av uppdraget

Oavsett om ni vet vad ni vill ha, eller om ni bara vet i vilken riktning ni vill gå, så  inleder vi uppdraget med att gemensamt beskriva uppdraget. Detta ger oss vägledning, något som gör att vi snabbare kan presentera ett konkret förslag på er nya digital tjänst.

Ni behöver inte tidigare haft erfarenhet av digital tjänsteutveckling. Genom oss får ni råden och stödet som ni behöver. Genom ”mock-ups” eller virtuella gränssnitt kan vi tydligt presentera användarupplevelsen – både design och funktionalitet. Detta gör vi för att säkerhetsställa att vi levererar det ni vill ha och förväntar er.

2.

KRAVSPECIFIKATION

Teknisk dokumentation

När vi väl är överens om designen och funktionerna i er nya digitala tjänst omformulerar vi det i en teknisk kravspecifikation. Det är denna dokumentation, tillsammans med dokumentation för designen och projektbeskrivningen, som vägleder vårt team under själva utvecklingen.

Parallellt med dokumenteringen fördjupas också vårt arbete kring er digital tjänst. I detta skede sättern vårt utvecklingsteam i gång sitt arbete och hjälper oss förtydliga kravspecifikationen genom att ställa frågor som till exempel kan röra funktioner i vissa specifika delar som inte tidigare diskuterats.

3.

UTVECKLING

Grafik och programmering

Dokumentationen är vid det det här steg klart. Vårt utvecklingsteam påbörjar utvecklingsarbetet med er nya digitala tjänst. En utveckling som sker agilt, vilket innebär att en grupp inom ert företag löpande kan utvärdera tjänsten. Detta för att ytterligare säkerhetsställa önskad kvalitet, men också för att ge er möjligheten att  kompletterande tjänsten med ytterligare funktionalitet eller förfina funktioner.

Löpande testar vi er digitala tjänst utifrån olika scenarier. Testerna sker internt hos oss och syftar till att säkerhetsställa säkerhet, kvalitet och användarvänlighet i alla avseenden.

4.

LANSERING

Leverans och överlämning

Er digitala tjänst är nu utvecklad, testad och levereras på det sätt vi tillsammans har kommit överens om. Om ni önskar hjälper vi till med både integration och lansering.

RELATERADE TJÄNSTER

Så kan vi lyfta er till nya nivåer

error: Content is protected !!