Vi rätar ut alla frågetecken om digital strategi och hjälper er formulera er egna

DIGITAL STRATEGI

Är ni redo att möta framtiden?

Allt förändras, och i allt snabbare takt. Ert erbjudande behöver rustas för att möta morgondagens behov och krav från kunder.

Vår tjänst, digital strategi, ger er förutsättningar och förmågan att själva lägga ut kursen mot framtiden för ert företag.

Digital strategi är en tjänst där vi samlat all vår kompetens och erfarenhet från förändringsledning och digitalisering.

DIGITAL STRATEGI

Är ni redo att möta framtiden?

Allt förändras, och i allt snabbare takt. Ert erbjudande behöver rustas för att möta morgondagens behov och krav från kunder.

Vår tjänst, digital strategi, ger er förutsättningar och förmågan att själva lägga ut kursen mot framtiden för ert företag.

Digital strategi är en tjänst där vi samlat all vår kompetens och erfarenhet från förändringsledning och digitalisering.

Allt förändras, och i allt snabbare takt. Ert erbjudande behöver rustas för att möta morgondagens behov och krav från kunder.

Vår tjänst, digital strategi, ger er förutsättningar och förmågan att själva lägga ut kursen mot framtiden för ert företag.

Digital strategi är en tjänst där vi samlat all vår kompetens och erfarenhet från förändringsledning och digitalisering.

VÄGEN TILL EN DIGITAL STRATEGI

Internt, externt eller övergripande?

1.

STARTMÖTE

Mål och syfte med en digitala strategi

Vi håller i ett startmöte med den arbetsgrupp som ni utsett för framtagande av er digitala strategi. Genom startmötet får arbetsgruppen förståelse för den nya digitala strategins syfte och mål. Under startmöte initierar vi även en diskussion kring eventuella begränsningar som kan vara betydelsefulla att belysa. Det är med fördel för det kommande arbetet med er nya digital strategi att ni upprättat en förändringsanalys.

Förändringsanalysen resulterar både i insikter och kunskaper om ert företag. Insikter och kunskaper som är värdefulla utgångspunkter i arbetet med er digitala strategi.

2.

INSIKTER OCH VISIONER

Vi utmanar era synsätt och er kreativitet

Vi leder arbetet i form av workshops och arbetsmöten. Vi utmanar ert synsätt och er kreativitet så att arbetsgruppen inledningsvis kan formulera en vision. En vision som vi inte låter begränsas av eventuella tekniska och strukturella begränsningar inom ert företag.

Genom visionen och de inledande stegen i vårt uppdrag får arbetsgruppen grundläggande insikter om varför ni behöver en digital strategi, vad som är viktigt och vilka möjligheter ni har att implementera den.  

3.

ANALYS - RISKER OCH MÖJLIGHETER

Leverans av resultat i vårt uppdrag

Med utgångspunkt i er vision samt med resultatet från eventuell förändringsanalys kan arbetsgruppen påbörja formuleringen av er nya digitala strategi. Vi leder arbetet i arbetsgruppen, vilket sker i form av workshops och arbetsmöten.

Steg för steg, med nya insikter, kan arbetsgruppen formulera en genomarbetad strategi  En strategi som också väger in ert företags taktiska förmåga och operativa möjligheter gällande implementering.

4.

SAMMANSTÄLLNING

Risker, begränsningnar samt möjlighet

Det avslutande steget i vårt uppdrag är att bistå er och arbetsgruppen med värdering och validering av den nya strategin. Som en förberedelse innan implementeringen av strategin, gör vi en risk- och konsekvensanalys för implementeringen..

Vi bistår er med erforderliga resurser och verktyg för en kvalitativ riskvärdering. Det är också viktigt att validering av analysen genomförs nyckelperson inom ert företag.

I och med detta är alla delar i vårt uppdrag uppfyllda och arbetsgruppen och ert företag är nu redo att påbörja implementeringen.

1.

STARTMÖTE

Syftet med den digitala strategin

Vi håller i ett startmöte med den arbetsgrupp som ni utsett för framtagande av er digital strategi. Genom startmötet får arbetsgruppen förståelse för den nya digitala strategins syfte och mål. Under startmöte initierar vi även en diskussion kring eventuella begränsningar som kan vara betydelsefulla att belysa. Det är med fördel för det kommande arbetet med er nya digital strategi att ni upprättat en förändringsanalys.

Förändringsanalysen resulterar både i insikter och kunskaper om ert företag. Insikter och kunskaper som är värdefulla utgångspunkter i arbetet med er nya digitala strategi.

2.

MÅLGRUPP OCH BEHOV

Målgruppsanalys

Vi leder arbetet med målgruppsanalysen i arbetsgruppen i form av workshops och arbetsmöten. Vi utmanar ert synsätt så att arbetsgruppen gemensamt definierar vilka målgrupper som inverkar och påverkar på ert företags framgång. Det kan vara kunder, återförsäljare eller för er bransch viktiga trendsättare.

Att ni tydligt definierar er målgrupp är en viktigt grundförutsättning för oss. Vi kan genom detta vara utmanande under diskussionerna i arbetsgruppen. Vinsten blir en starkt förankrad uppfattning i arbetsgruppen om respektive målgrupp. En insikt som är viktigt i efterföljande steg.  

3.

DE MÄTBARA RESULTATEN

Effekt, mål och resultat

I arbetsgruppens fördjupande arbete med analyser av respektive målgrupp konkretiseras behov och funktion. Utifrån dessa insikter guidar vi arbetsgruppen, gällande hur ert företag adderar värde till varje målgrupp. Era olika målgrupper har unika behov. Denna förståelse tillsammans med syftet bakom er digitala strategi är utgångspunkten för de mätbara målen vi tillsammans tar fram.

Till detta adderas mjukare värden som är svårare att mäta, exempelvis effekter. Det kan vara att den nya digital strategin ska cementera eller luckra upp en känsla om er produkt, tjänst eller om ert företag.

4.

TEKNISK EFFEKTIVET OCH AKTIVERADE MEKANISMER

Hur, när och varför

Under detta steg bistår vi arbetsgruppen med vägledning i olika tekniska och digitala tillvägagångssätt. Detta för att arbetsgruppen slutligen själva ska kunna formulera de taktiska och operativa delarna i er nya digitala strategi.

När resultatet är klar och hela er digital strategi är formulerad erbjuder vi erforderliga resurser och verktyg för en kvalitativ riskvärdering av er nya digitala strategi.  I och med detta, är alla delar i vårt uppdrag uppfyllda och arbetsgruppen och ert företag är nu redo att påbörja utveckling och implementering.

Läs mer om hur vi kan hjälpa er realisera er digital strategi.

ÖVERSIKT

Läs mer om våra relaterade tjänster

error: Content is protected !!