KPI / Nyckeltal - För en strukturerad kvalitets- och affärsutveckling

KEY PERFORMANCE INDIKATORER

Så blir ni framgångsrika med hjälpa av KPI / Nyckeltal

Att arbete med nyckeltal och KPI:er (Key Performance Indicators) innebär mer än att bara mäta effektivitet. Att arbeta med nyckeltal och KPI:er är att strukturerat arbeta med utveckling inom ert företag.
KPI resultat är ett verktyg som kan nyttjas specifikt inom ett område, eller övergripande över företagets samtliga operativa verksamhetsprocesser.

Att förstå vad som gör er företag framgångsrikt är givetvis en nödvändig förutsättning. Att prioritera rätt och välja vilka indikatorer som är lämpligast att från start mäta, är viktigt för att lyckas.

Genom vår tjänst i fyra steg hjälper vi er bli självständiga i att arbeta med nyckeltal och KPI:er som styrmedel i er affärsutvecklingsprocess. Vi är bland annat certifierad i Qanion Analytics mjukvaran så vi kan leverera en komplett lösning.

Med vår hjälp blir ni ett framgångsrik företag som nyttjar tillgänglig information inom KPI / nyckeltal i era kommande besluts- och utvecklingsprocesser.

Att arbete med nyckeltal och KPI:er (Key Performance Indicators) innebär mer än att bara mäta effektivitet. Att arbeta med nyckeltal och KPI:er är att strukturerat arbeta med utveckling inom ert företag.

KPI resultat är ett verktyg som kan nyttjas specifikt inom ett område, eller övergripande över företagets samtliga operativa verksamhetsprocesser.

Att förstå vad som gör er företag framgångsrikt är givetvis en nödvändig förutsättning. Att prioritera rätt och välja vilka indikatorer som är lämpligast att från start mäta, är viktigt för att lyckas.

Genom vår tjänst i fyra steg hjälper vi er bli självständiga i att arbeta med nyckeltal och KPI:er som styrmedel i er affärsutvecklingsprocess. Vi är bland annat certifierad i Qanion Analytics mjukvaran så vi kan leverera en komplett lösning.

Med vår hjälp blir ni ett framgångsrik företag som nyttjar tillgänglig information inom KPI / nyckeltal i era kommande besluts- och utvecklingsprocesser.

Så hjälper vi er med KPI:er / nyckeltal i fyra steg

1.

INDIKATORER / NYCKELTAL

Kartläggning av indikatorer, dess inverkan och påverkan

Genom att utmana ert syn- och tankesätt hjälper vi er förstå olika indikatorers inverkan och påverkan i er verksamhet.  En indikator kan vara kopplat till effektivitet, kvalitet med också er attraktionskraft som arbetsgivare.

Genom workshops fördjupar vid snabbt er förståelse inom KPI. Detta skapar gemensamma förutsättningar, nödvändiga i  kommande steg i uppdrag, samt i ert egna interna arbete.

2.

MÄTA

Mätning och inhämtning av resultat från kunder, leverantörer och medarbetare

Metod och tillvägagångssätt avgörs från fall till fall.

För att kartlägga alla indikatorer även de som mäts externt, (av kunder, återförsäljare, parter med flera) hjälper vi er med att inhämta denna information på flera olika sätt. Vi kan använda intervjuer, undersökningar eller annan metod inom vår kärnverksamhet för att inhämtar information på ert uppdrag.

3.

VISUALISERA OCH ANALYSERA

Beräkna, presentera och analysera era KPI-indikatorer

Ni avgör hur och i vilket format ni vill få den inhämtade informationen från mätningen levererad.  Om ni inte redan har ett analysverktyg kan vi leverera resultatet online genom verktyget Qanion Analytics (www.qanion.com/analytics). Ett verktyg som är kostnadsfritt med dess standardfunktioner, vilket i de flesta fall är tillräckligt för analys, beräkning samt visualisering av KPI:er.

När vi levererar resultatet från mätningen via Qanion Analytics har vi gjort allt förarbete. Ni behöver bara logga in med ett eller flera anslutna användarkonton för att kunna ta del av resultatet. All information i verktyget kan exporteras, ytterligare beräknas och tolkas så att väl underbyggda beslut kan fattas.

4.

PRIORITERA

Använd era vunna insikter och prioritera arbete för positiv utveckling

Visualiseringen av resultatet från mätningen av era KPIer ger er möjlighet att själva analysera och tolka resultatet. Vinn insikter som resulterar i  att ni själva kan göra prioriteringar gällande ert förbättringsarbete internt, eller externt tillsammans med partners.

Ni är nu redo att självständigt fortsätta att utveckla ert arbete med KPI:er.Ni har nu lagt grunden för en fortsatt framgång för ert företag.

1.

INDIKATORER / NYCKELTAL

Kartläggning av indikatorer, dess inverkan och påverkan

Genom att utmana ert syn- och tankesätt hjälper vi er förstå olika indikatorers inverkan och påverkan i er verksamhet.  En indikator kan vara kopplat till effektivitet, kvalitet med också er attraktionskraft som arbetsgivare.

Genom workshops fördjupar vid snabbt er förståelse inom KPI. Detta skapar gemensamma förutsättningar, nödvändiga i  kommande steg i uppdrag, samt i ert egna interna arbete.

2.

MÄTA

Mätning och inhämtning av resultat från kunder, leverantörer och medarbetare

Metod och tillvägagångssätt avgörs från fall till fall.

För att kartlägga alla indikatorer även de som mäts externt, (av kunder, återförsäljare, parter med flera) hjälper vi er med att inhämta denna information på flera olika sätt. Vi kan använda intervjuer, undersökningar eller annan metod inom vår kärnverksamhet för att inhämtar information på ert uppdrag.

3.

VISUALISERA OCH ANALYSERA

Beräkna, presentera och analysera era KPI-indikatorer

Ni avgör hur och i vilket format ni vill få den inhämtade informationen från mätningen levererad.  Om ni inte redan har ett analysverktyg kan vi leverera resultatet online genom verktyget Qanion Analytics (www.qanion.com/analytics). Ett verktyg som är kostnadsfritt med dess standardfunktioner, vilket i de flesta fall är tillräckligt för analys, beräkning samt visualisering av KPI:er.

När vi levererar resultatet från mätningen via Qanion Analytics har vi gjort allt förarbete. Ni behöver bara logga in med ett eller flera anslutna användarkonton för att kunna ta del av resultatet. All information i verktyget kan exporteras, ytterligare beräknas och tolkas så att väl underbyggda beslut kan fattas.

4.

PRIORITERA

Använd era vunna insikter och prioritera arbete för positiv utveckling

Visualiseringen av resultatet från mätningen av era KPIer ger er möjlighet att själva analysera och tolka resultatet. Vinn insikter som resulterar i  att ni själva kan göra prioriteringar gällande ert förbättringsarbete internt, eller externt tillsammans med partners.

Ni är nu redo att självständigt fortsätta att utveckla ert arbete med KPI:er.Ni har nu lagt grunden för en fortsatt framgång för ert företag.

RELATERADE ARTIKLAR OCH TJÄNSTER

Fördjupa dina kunskaper eller ta allt till nästa nivå

error: Content is protected !!